Privacyverklaring

Zola Swim neemt de bescherming van uw gegevens ernstig.

Daarom vindt u hier onze privacyverklaring.

Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw, gevestigd aan Markiezenhof 32, 2170 Merksem, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Markiezenhof 32
2170 Merksem
België
Maria Laenen is de Functionaris Gegevensbescherming van Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw Hij/zij is te bereiken via info.zola@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info.zola@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw) tussen zit. Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info.zola@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Koninklijke Zwemclub Olympic Antwerpen vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info.zola@gmail.com

Zwemgroepen en doelstellingen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas feugiat varius convallis.

Sed egestas fermentum dolor vitae sollicitudin. 

Quisque eget leo dapibus, sodales nisl eget, laoreet massa.

}

Zwemuren

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas feugiat varius convallis.

Sed egestas fermentum dolor vitae sollicitudin. 

Quisque eget leo dapibus, sodales nisl eget, laoreet massa.

Lidgelden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas feugiat varius convallis.

Sed egestas fermentum dolor vitae sollicitudin. 

Quisque eget leo dapibus, sodales nisl eget, laoreet massa.

Informatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas feugiat varius convallis. Sed egestas fermentum dolor vitae sollicitudin. Morbi quis nulla risus. Phasellus quis est sodales, euismod enim ac, gravida quam. Aliquam tristique et urna vel elementum. Ut tincidunt dictum nisi, sit amet lacinia magna laoreet eget. In hac habitasse platea dictumst. Quisque eget leo dapibus, sodales nisl eget, laoreet massa.

Zeesterren

Minimum leeftijd Maximum leeftijd
5 jaar 7 jaar
Watergewenning en leren drijven (pijlen) op buik en rug