Afspraken & documenten

Om alles vlot te laten verlopen maken we graag enkele afspraken met jou.

 

Praktische afspraken

Zorg ervoor dat de kinderen op tijd zijn, best 5min. voor aanvang van de zwemles. Kinderen die te laat in de zwemles komen moeten zich steeds gaan verontschuldigen bij de lesgever. Kinderen die meer dan 10 min. te laat komen in de zwemles, mogen de zwemles niet meer bijwonen, tenzij een gegronde reden.
Kleedkamers worden afgesloten 5 min na de start van de zwemles en terug geopend 15 min voor de start van de volgende zwemles.

 • Kleedkamers
  • Kleedkamer 4 = jongens (GEEN ouders, vrienden, familie toegelaten, tenzij de toezichthoudende ouder)
  • Kleedkamer 3 = meisjes (GEEN ouders, vrienden, familie toegelaten, tenzij toezichthoudende ouder)
  • Kleedkamer 2 = gemengd ouder/kind (hier mogen de ouders, of broers, zussen ouder dan 12 jaar hun kind/broer/zus jonger dan 8 jaar helpen omkleden)
  • kinderen vanaf 8 jaar kleden zich om in kleedkamer 3 of 4.
  • Cabines in de kleedkamers zijn voorbehouden voor zwemlesgevers
  • er wordt NIET GEGETEN OF GEDRONKEN in de kleedkamers!

Als je later toekomt in de kleedkamers, zoek je een vrij plekje, maar je blijft van andermans kleren af!

 • zwembad
  • Meisjes zwemmen enkel in een badpak (geen bikini)
  • Jongens zwemmen enkel in een aansluitende zwembroek(short).
  • GEEN kauwgom of eten in het zwembad

Gelieve ervoor te zorgen dat alle materialen en kleding genaamtekend zijn, zo kunnen verloren/gevonden materialen en kleding terug bezorgd worden aan de rechtmatige eigenaar.

Enkele tips
– naai een naamlintje aan de zwembril
– regelmatig de vinnen en zwemplank terug naamtekenen met alcoolstiften (zichtbaarheid verminderd door de chloor)
– zwarte of donkere zwemvinnen naamtekenen met tippex (ook regelmatig herhalen)

Vermits wij regelmatig worden geconfronteerd met diefstallen dringen wij er ten zeerste op aan geen geld of waardevolle voorwerpen mee te brengen en zeker niet achter te laten in de kleedkamers.

ZOLA is niet verantwoordelijk voor gestolen en verloren voorwerpen.

Pestgedrag wordt niet getolereerd!! Als dit wordt opgemerkt moet dit gemeld worden aan een zwemlesgever of aan de vertrouwenspersonen, Wouter of Veronique.

Ouders, vrienden, familie wachten op hun kinderen in de gang van het zwembad achter het poortje en niet in de gang van de kleedkamers.

Download hier het document dat u nodig heeft.