A-tijden & punten

Op deze pagina vind je informatie over A-limieten, Haaien, Rudolphpunten en Fina-punten

A-tijden

A-limieten

Vanaf 1 januari 2014 gelden volgende regels voor de A-limiet:

 • De beste absolute tijd, gezwommen in een 25m of 50m bad, is bepalend voor de A-limiet.
 • Een zwemmer die de A-limieten voor zijn leeftijd op een bepaalde afstand en stijl zwemt, behoudt de A limiet tot het einde van het kalenderjaar.
 • Een zwemmer die op 01 januari als absolute besttijd( gezwommen tijdens het vorige kalenderjaar) voor een bepaalde afstand en stijl, een tijd heeft onder de A-limiet van zijn nieuw leeftijdsjaar, behoudt deze A limiet tot het einde van het jaar.
 • De limiettijden zijn per leeftijdsjaar vastgelegd. Voor zwemmers van 19 jaar en ouder (open categorie) gelden de limieten van de 19-jarigen. Voor de open categorie blijven de gezwommen A-limieten gedurende 2 jaar gelden.
 • Zwemmers van 11 tot en met 14 jaar krijgen voor het behalen van hun eerste A-limiet van het jaar een gadget: een Loodsvisje. Dit zal na de allerlaatste wedstrijd van dat kalenderjaar worden toegestuurd naar de desbetreffende club.
 • Het realiseren van de A-limiet geeft een zwemmer startrecht op wedstrijden voorbehouden voor zwemmers met A-limieten, en dit voor de nummers waarvoor de limiet behaald werd.
 • Een zwemmer die een A-limiet behaald heeft vóór de inschrijfdatum van een B- wedstrijd mag enkel ingeschreven worden op de nummers waarvoor hij geen A-limiet heeft.
 • Een zwemmer die een A-limiet behaald heeft na de inschrijfdatum van een B- wedstrijd mag aan die nummers waarop de A-limiet na inschrijfdatum werd behaald nog wel deelnemen.

Haaien

Haaien worden toegekend door de KBZB.
Zie BELSWIM
Neem gerust een kijkje op SWIMRANKING en ontdek dit alles en nog veel meer!

Uitleg over limieten en A-tijden

Elk zwemseizoen wordt door de trainers uitgezocht welke zwemmers in aanmerking komen voor deelname aan specifieke wedstrijden (Vlaamse en Belgische (jeugd)kampioenschappen e.a.) met limieten. In overleg met de zwemmer zullen trainingsafspraken in functie van deelname besproken worden

Voor limieten gezwommen in een 25m bad zal de seconde regel toegepast worden. 

Vrije slag Vlinderslag Rugslag Schoolslag Wisselslag
50m 0,5 sec 0,5 sec 0,5 sec 0,5 sec 0,5 sec
100m 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec 2 sec
200m 2 sec 3 sec 2 sec 3 sec 3 sec
400m 4 sec 6 sec
800m 8 sec
1500m 15 sec

Rudolphpunten

De Rudolphpunten zijn een internationaal erkend puntensysteem waar je de verschillende zwemstijlen (ook in de afstanden) per leeftijd en geslacht onderling kan vergelijken. Dit puntensysteem berekent elke prestatie en geeft punten binnen een schaal van 1 tot 20 punten. Deze punten zijn een veel gebruikt hulpmiddel. 

Voorbeelden

 1. Een jongen van 10 jaar zwemt op 100m vrije slag 1’11″0. Dit is goed voor 15 punten. Om dezelfde 15 punten te halen moet een 13 jarige jongen op dezelfde 100m vrije slag 59″0 zwemmen. 
 2. Een meisje van 11 jaar zwemt op 31 december 100m vrije slag in 1’21″0, goed voor 1 punt. Op 2 januari zwemt hetzelfde meisje 1’18″0, zij krijgt  geen punten. In dit nieuwe jaar wordt het meisje 12 jaar en moet zij op 100m vrij reeds 1’17″3 zwemmen om 1 punt te behalen. 

Aan de Rudolphpunten (50 m badtijden) kan een niveau gekoppeld worden:

 • 6 punten : clubniveau
 • 7 – 10 punten : club + provinciaal niveau
 • 11 – 15 punten : nationaal niveau
 • 16 punten : aansluiting internationaal niveau
 • 17 – 18 punten : internationaal niveau
 • 19 punten : aansluiting wereldtop
 • 20punten : wereldtop

FINA-Punten

Ieder jaar wordt door de FINA (de wereld zwembond) een lijst met “base times” samengesteld.  Deze “base times” worden voor iedere slag en afstand en de estafettes bepaald.  Er zijn verschillende lijsten voor mannen en vrouwen en voor korte baan (25m bad) en lange baan (50m bad).  De tijden zijn een gemiddelde van de top 10 aller tijden voor de betreffende slag en afstand.  Fina-punten zijn steeds in een aparte kolom genoteerd bij de wedstrijdresultaten.